PRE-SYMPOZIUM - středa 8. 10. 2014

 

  

Univerzita Karlova

Karolinum, Modrá posluchárna

Ovocný trh 3

Praha 1

MAPA

Doprava: metro A, stanice Můstek

 

PROGRAM:

 

16:00 – 16:30           Registrace účastníků

 

16:30 – 18:00           Pre-sympozium (90 min) / Modrá posluchárna
                                 Předsedajícíc: Plavka Richard, Lumír Kantor

 • Křest nové brožury ze série Nestlé Modrá kniha: Výživa nezralého novorozence - podpora kojení / Kolektiv autorů (Zlatohlávková B., Vokurková E., Burianová I., Chvílová - Weberová M., Frühauf P.)
 • Prof. Richard Cook: Improving long-term growth in preterm (25 minut) / sponzorováno společností Nestlé Česko s.r.o.
 • Mike Possner: Early protein supply and long-term growth (20 minut) / sponzorováno společností Nestlé Česko s.r.o.
 • Ass. Prof. Katrin Klebermass-Schrehof, MD: LISA – A Change in Practice Can Make a Difference (Viennese Experience) (40 minut) / sponzorováno společností Chiesi CZ, s.r.o.

18:15 – 19:15           Slavnostní zahájení kongresu / Velká aula
                                 Předsedající: Kantor Lumír, Straňák Zbyněk

 • doc. MUDr. Straňák Zbyněk, CSc., MBA, primář Novorozeneckého odd. UPMD

 • prof. MUDr. Anděl Michal, CSc., děkan 3. lékařské fakulty UK

 • doc. MUDr. Feyereisl Jaroslav, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

 • MUDr. Kantor Lumír, Ph.D., předseda ČNeoS ČLS JEP

 • prof. MUDr. Škrha Jan, DrSc., prorektor UK: předání Zlaté pamětní medaile ČLS JEP panu prof. MUDr. Jindřichu Mourkovi, DrSc.

 • Mgr. et Mgr. Vácha Marek, PhD.: Zázrak zrození - zamyšlení

 • vystoupení sboru A Patella

19:15 – 21:30           Raut / Sklepení Karolina