AKTIVNÍ ÚČAST

 

Zájemci o aktivní účast musí být na kongres přihlášeni.

Prezentovat mohou:

a) krátká sdělení

b) poster (formát A1 - 594 × 841 mm, orientace na výšku)

 

Termín pro zaslání abstrakt / uzávěrka: 31. srpna 2014

 

Formulář na příjem abstrakt si stáhněte zde:  Aktivni ucast_prihlaska.doc nebo si jej vyžádejte u organizačního sekretariátu AMEPRA, s.r.o.: Lucie Hadravová, e-mail: hadravova@amepra.cz.

 

Informaci, že se přihlašujete jako autor posteru prosím uveďte do poznámky při registraci.

 

Rozhodnutí o zařazení přihlášeného příspěvku přísluší vědeckému výboru kongresu. Informace o zařazení příspěvku do programu bude autorům zaslána v průběhu září 2014.

Zasláním abstraktu autor souhlasí s prezentací práce ve sborníku přednášek.

 

Témata příspěvků:

  • Perinatologie: monitorování plodu, fetální terapie, intraamniální infekce, adnátní infekce
  • Respirace: respirační morbidita, optimalizace oxygenoterapie, respirační selhání, mimotělní membránová oxygenoterapie, dlouhodobá respirační morbidita
  • Výživa: vývoj a výživa, optimalizace časné výživy u novorozenců, podávání kolostra
  • Psychomotorický vývoj: vývojová péče, možnosti diagnostiky perinatálního postižení mozku
  • Fyziologický novorozenec: hyperbilirubinemie, screening metabolických a vrozených srdečních vad
  • Varia

Technické informace ke krátkým sdělením:

formát pro zasílání: MS PowerPoint, v poměru stran 4:3 nebo 16:10, v případě videa nejlépe ve formátu "windows media" (.wmv)

Důležité je prezentaci přinést i s sebou na kongres fyzicky na záznamovém médiu, např: CD, DVD, flash disk.

 

V případě dotazů kontaktujte sekretariát kongresu.