Organizační sekretariát kongresu:

Academia Medica Pragensis                              

AMEPRA, s.r.o. 

Španělská 1073/10

120 00 Praha 2

 

kontaktní osoba pro kongres: 

Lucie Hadravová

tel.: +420 221 180 272 

fax: +420 221 180 268

mobil: +420 776 622 709

e-mail: hadravova@amepra.cz

web: www.amepra.cz