SEZNAM ABSTRAKT

 

1. Neobvyklá příčina pneumoterinea, Astalošová T. - POSTER

2. Hluboká analgosedace jako varianta k celkové anestezii u prvního postnatálního operačního výkonu, Berka I. - POSTER

3. Neonatální morbidita twin-to-twin transfuzního syndromu v perinatologickém centru Fakultní nemocnice Hradec Králové v letech 2003 - 2012, Bréšková P., Malý J. - POSTER

4. Vývoj incidence pozdních komplikací u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v posledních 14 letech, Brožová T., Matějková Z., Berka I., Straňák Z. - POSTER

5. Postavení  Anti-VEGF preparátů v léčbě ROP, Brychcínová P., Šenková K., Zobanová A. - KRÁTKÉ SDĚLENÍ

6. Naše zkušenosti s projektem ochrany novorozenců před černým kašlem, Černá M., Straňák Z., Kumprichtová J. - POSTER

7. Nekrotizující enterokolitida: incidence, mortalita a aktuální terapeutický přístup, Čunát V., Rygl M., Pýcha K., Straňák Z. - POSTER

8. Neonatální morbidita a mortalita u monochorialních dvojčat po invazivní fetální terapii, Feyereislová S., Straňák Z., Krofta L.,Hašlík L., Vojtěch J., Berka I., Feyereisl J. - POSTER

9. Paliativní péče v neonatologii – zkušenosti ze zahraničí, Halbrštát J. - POSTER

10. Atypická manifestace CCAM u nedonošeného novorozence- kazuistika, Haruštiaková L., Szikorová I., Vlk R., Pýchová M., Černý M. - POSTER

11. Vliv otevřenné tepenné dučeje na ventilační podporu a bronchopulmonální dysplázii u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností, Huml P., Dort J., Jehlička P., Matějka T. - POSTER

12. Perinatální forma hypofosfatázie - kazuistika, Chaloupek K., Bartoníková A., Souček O., Šumník Z., Vlk R., Černý M. - POSTER

13. Elektrokonvulzívna liečba v gravidite - riziká pre novorodenca, Chovancová D., Hartmannová I., Halmo M. - KRÁTKÉ SDĚLENÍ

14. Hygiena rukou s využitím mýdla, dezinfekce a rukavic snižuje incidenci pozdní sepse u nezralých novorozenců, Janota J., Šebková S., Višňovská M., Kudláčková J., Hamplová D., Zach J - KRÁTKÉ SDĚLENÍ

15. Přechodné záškuby bránice u novorozence, Jiránek M., Pánek M. - POSTER

16. Screening kritických vrozených srdečních vad před propuštěním do domácí péče, Kantor L., Vránová I., Navrátilová A., Dubrava L., Šuláková S., Romanová J. - POSTER

17. Vplyv ohrieavania na vybrané kardiovaskulárne a oxygenačné parametre novorodencov počas ukončovania terapeutickej hypotermie, Kozár M., Javorka K., Javorka M., Maťašová K., Zibolen M. - POSTER

18. Přirozený průběh otevřené tepenné dučeje (PDA) u dětí s velmi nízkou porodní hmotností, Kučera J., Širc J., Berka I., Šemberová J., Šebková S., Berková K. - POSTER

19. Diabetes incipidus centralis u novorozence jako následek perinatálního postižení - kazuistika, Lukášová V., Dortová E., Pomahačová R. - POSTER

20. Využití odpadů vápníku a fosforu do moči k optimalizaci výživy novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti, Matějek T. - POSTER

21. Vrozené chybění žeber a malformace přidružených obratlů u novorozence, Navrátilová M., Malý J., Eimer L., Kokštein Z. - POSTER

22. Farmakologická léčba u novorozenců po perinatální asfyxii, Pokorná P., Černá O., Vobruba V., Posch L., Šíma M., Slanař O., Klement P., Lorenčík D., Srsnký P., Hřídel J., Hřídelová L., Tibboel D. - KRÁTKÉ SDĚLENÍ

23. Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech, Procházková M., Petráčková I., Zach J., Burianová I., Borský J., Černý M., Hacklová R., Tvrdek M., Janota J. - KRÁTKÉ SDĚLENÍ

24. Respirační syncytiální virus jako původce infektu dýchacích cest – epidemiologická studie, Skalová M., Dort J., Jehlička P. - POSTER

25. Deficit proteínu TMEM70 – ďalšia príčina závažných foriem PPHN u rómskeho etnika, Skokňová M, Letenayová I, Látečková K, Brennerová K, Behúlová D, Záhorec M, Chandoga J, Dolníková D, Bzdúch V. - POSTER

26. Srdeční tamponáda v důsledku malpozice orogastrické sondy u novorozence extrémně nízké porodní hmotnosti, Staníková A., Juren T., Borek I. - POSTER

27. Aloimunitní novorozenecká neutropenie - kazuistika, Stunová P., Dortová E., Dort J., Kořínková P. - POSTER

28. Význam screeningu pro diagnostiku těžkých sluchových vad, Šálková Z., Humlíčková I. - KRÁTKÉ SDĚLENÍ

29. Newborn Life Support (NLS) kurs v ČR, Šebková S. - POSTER 

30. Predikce spontánního uzávěru tepenné dučeje pomocí biochemických a echokardiografických parametrů u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti, Širc J., Šemberová J., Šebková S., Kučera J. - POSTER

31. Echokardioskríning u novorodencov – zbytočnosť ?, Šoltýsová B., Antalíková A., Beniaková  L., Slezáková V., Suchá K. - KRÁTKÉ SDĚLENÍ

32. Je porod vakuumextrakcí pro novorozence bezpečný?, Ticháčková K. , Stunová P., Dort J. , Mocková A. , Korečko V. - POSTER

33. Expanzivní teratom dutiny ústní u těžce nedonošeného novorozence, Tkaczyk J., Švihovec P., Vlk R., Kabelka Z., Katra R., Hubáček M., Kynčl M., Rygl M., Černý M. - POSTER

34. Úskalí celoplošného screeningu sluchu u novorozenců, Vítečková T., Poláčková R., Havlíková E. - POSTER

35. Hodnocení vyzrávání mozkové aktivity u nezralých novorozenců, Zemánková J. - POSTER

36. Úloha a přínos fotodokumentace při léčbě ROP, Zobanová A., Brychcínová P. - POSTER