HOT TOPICS: Aktuální problémy péče o donošené a nedonošené novorozence.

 

Hlavní témata kongresu:

  • Perinatologie: monitorování plodu, fetální terapie, intraamniální infekce, adnátní infekce
  • Respirace: respirační morbidita, optimalizace oxygenoterapie, respirační selhání, mimotělní membránová oxygenoterapie, dlouhodobá respirační morbidita
  • Výživa: vývoj a výživa, optimalizace časné výživy u novorozenců, podávání kolostra
  • Psychomotorický vývoj: vývojová péče, možnosti diagnostiky perinatálního postižení mozku
  • Fyziologický novorozenec: hyperbilirubinemie, screening metabolických a vrozených srdečních vad
  • Varia
  • Krátká sdělení
  • Posterová sdělení