Pořadatel:

Novorozenecké oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě ve spolupráci s Českou neonatologickou společností ČLS JEP a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

 

Generální sponzor:                 

 

Hlavní sponzoři:

                 

 

Vědecký výbor:

prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
prim. MUDr. Jozef Macko
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.
MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Organizační výbor:

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Sylva Šebková
MUDr. Simona Feyereislová

 

Akreditace

Účast na kongresu je zařazena do programu postgraduálního vzdělávání. Je akreditována u České lékařské komory a České asociace sester. Účastníci obdrží certifikát s příslušnými kredity (lékař 13 kreditů, zdravotní sestra 8 kreditů).

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

 

Organizační sekretariát kongresu
 

AMEPRA, s.r.o.                                               
Lucie Hadravová
Španělská 10
120 00  Praha 2
Tel:  +420 776 622 709
E-mail: hadravova@amepra.cz