ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte mi, abych Vás jménem výboru České neonatologické společnosti, Ústavu pro péči o matku a dítě a 3. LF UK pozval na výroční XXX. Neonatologické dny, které se poprvé v historii české neonatologie uskuteční v Praze.


S ohledem na mimořádný charakter letošních Neonatologických dnů byly zvoleny reprezentativní prostory historické Prahy.
Slavnostní zahájení a pre-sympozium společností Nestlé a Chiesi se budou konat v Karolinu, které je národní kulturní památkou, symbolem Univerzity Karlovy a od roku 1386 sídlem rektora a slavnostním shromaždištěm univerzity. Slavnostní galavečer firmy HIPP s prezentací historie české neonatologie proběhne v Anežském klášteře, který byl založen ve 13. století Anežkou Přemyslovnou a jejím bratrem králem Václavem I..


Program výroční konference je věnován aktuálním problémům péče o donošené a nedonošené novorozence. Výběr přednášejících byl realizován vědeckým a organizačním výborem kongresu s ohledem na mimořádný charakter setkání. V průběhu kongresu vystoupí řada významných zahraničních lektorů a řada našich českých kolegů, kteří dlouhodobě a úspěšně působí v zahraničí. Populární blok krátkých a posterových sdělení bude příležitostí pro prezentaci výsledků vědy a výzkumu českých a slovenských pracovišť.


Hlavním sídlem kongresu je hotel Don Giovani, který nabízí nadstandardní kongresové a exhibiční prostory, příjemné ubytování pro účastníky kongresu a vynikající spojení po celé Praze.
Věřím, že se Vám v Praze bude líbit a těším se na příjemné setkání s Vámi během odborného
i společenského programu.

 

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Prezident kongresu