PROGRAM

 

Středa 8. 10. 2014

Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

 

16:00 – 16:30           Registrace účastníků

 

16:30 – 18:00           Pre-sympozium (90 min) / Modrá posluchárna
                                  
Předsedající: Plavka Richard, Kantor Lumír

 • Křest nové brožury ze série Nestlé Modrá kniha: Výživa nezralého novorozence - podpora kojení / Kolektiv autorů (Zlatohlávková B., Vokurková E., Burianová I., Chvílová - Weberová M., Frühauf P.)
 • Cook Richard: Improving long-term growth in preterm (25 minut) / podporováno společností Nestlé Česko
 • Possner Mike: Early protein supply and long-term growth (20 minut) / podporováno společností Nestlé Česko
 • Klebermass-Schrehof Katrin: LISA – A Change in Practice Can Make a Difference (Viennese Experience) (40 min) / podporováno společností Chiesi CZ

18:15 – 19:15           Slavnostní zahájení kongresu / Velká aula
                                 Předsedající: Straňák Zbyněk, Kantor Lumír

 • doc. MUDr. Straňák Zbyněk, CSc., MBA, primář Novorozeneckého odd. UPMD

 • prof. MUDr. Anděl Michal, CSc., děkan 3. lékařské fakulty UK

 • doc. MUDr. Feyereisl Jaroslav, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

 • MUDr. Kantor Lumír, Ph.D., předseda ČNeoS ČLS JEP

 • prof. MUDr. Škrha Jan, DrSc., prorektor UK: předání Zlaté pamětní medaile ČLS JEP panu prof. MUDr. Jindřichu Mourkovi, DrSc.

 • Mgr. et Mgr. Vácha Marek, PhD.: Zázrak zrození - zamyšlení

 • vystoupení sboru A Patella

19:15 – 21:30           Raut / Sklepení Karolina

 

 

Čtvrtek 9. 10. 2014

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3

 

7:30 - 8:30               Registrace účastníků

 

8:30 - 10:30             1. Přednáškový blok: Perinatologie
                     
           Předsedající: Miletín Jan, Krofta Ladislav, Kacerovský Marian 

 • Deprest Jan: New frontiers in fetal therapy (30 minut)
 • Krofta Ladislav: Fetal well being – současné možnosti ultrazvukové diagnostiky (20 minut)
 • Kacerovský Marian: Současné možnosti diagnostiky intraamniální infekce (15 minut)
 • Stocker Martin: Septic work up u novorozenců (20 minut)
 • Jochum Frank: Babies born by Caesarean Section need special care (20 min)
 • Diskuze (15 minut)

10:30 - 11:00           Přestávka – občerstvení

 

11:00 - 13:00           2. Přednáškový blok: Respirace
                                 Předsedající: Karimova Ann, Macko Jozef

 • Kühn Thomas: Resuscitation or Transmission: delivery room management for VLBW preterms (30 minut)
 • van Kaam Anton: (Department of Neonatology, Emma Children's Hospital AMC, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands): Automated oxygen delivery during invasive and noninvasive support in preterm infants (30 minut)
 • Karimova Ann: Potřebují novorozenci s akutním respiračním selháním mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO) (30 minut)
 • Macko Jozef: Dlouhodobá respirační morbidita u rizikových novorozenců (20 minut)
 • Diskuze (10 minut)

13:00 - 14:00           Oběd - Restaurace Teatro

 

14:00 - 16:00           3. přednáškový blok: Výživa / podporováno společností HiPP Czech
                                 Předsedající: Krcho Peter, Straňák Zbyněk

 • Nevoral Jiří: Vliv časné výživy na vývoj dítěte (20 minut)
 • Krcho Peter: Analýza kolostra a materského mlieka na oddelení a význam pre klinickú prax (20 minut)
 • Straňák Zbyněk: HiPP NE (Nährstoff-Ergänzung) – zkušenosti z praxe (20 minut)
 • Frühauf Pavel: Poselství sv. Augustina (teorie starých přátel) (20 minut)
 • Diskuze (10 minut)

State of the art lecture:

 • Miletín Jan: Funkční echokardiografie v péči o novorozence (30 minut)

16:00 - 16:30           Přestávka – občerstvení

 

16:30 - 18:00           4. přednáškový blok: Psychomotorický vývoj
                                 Předsedající: Pazderová Libuše, Kučera Jáchym

 • Conneman Nikk: Developmental care in very low birth weight infants (45 minut)
 • Pazderová Libuše: Postavení MRI a možnosti detekce perinatálního poškození mozku (20 minut)
 • Kühn Thomas: After hospital discharge: Follow-up care strategies for high risk neonates in Germany (25 minut)

18:00 - 18:30           Poster walk
                                
Předsedající: Dortová Eva, Černý Miloš

 

Galavečer (jen pro přihlášené účastníky)

Anežský klášter, Anežská 811/12, Praha 1

 

19:00 - 19:30           Prezence účastníků

 

19:30 - 20:00           Přednáška

 • Kantor Lumír: Historie české neonatologie

20:00 – 24:00           Společenské posezení

 • večeře
 • hudba k poslechu a tanci - skupina Bílá Nemoc

-----------------------------------------------------------------------------

  Doprava na Galavečer v Anežském klášteře je individuální.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 10. 10. 2014

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3

 

8:00 - 8:45             Setkání s experty
                              
Moderátor: Janota Jan

 • Setkání s experty ze zahraničních pracovišť: klinické postupy – volná témata k diskuzi
  (omezený počet účastníků s platnou vstupenkou, podporováno společností HiPP Czech) 

8:45 - 10:45           1. Přednáškový blok: Výživa = investice do budoucna
                               Předsedající: Malý Jan, Burianová Iva, Hanzl Milan

 • Embleton Nicholas: Catch up growth in preterm infants: good or bad? / podporováno společností Nutricia (30 minut)
 • Berrington Janet: Gut microbiota: health and disease / podporováno společností Nutricia
 • Prezentace krátkých sdělení (sdělení byla vybrána vědeckým výborem kongresu ze zaslaných abstrakt, 1 sdělení 5-7 minut):
  • ​Postavení Anti-VEGF preparátů v léčbě ROP: Brychcínová P., Šenková K., Zobanová A.
  • Elektrokonvulzívna liečba v gravidite – riziká pre novorodenca: Chovancová D., Hartmannová I., Halmo M.
  • Hygiena rukou s využitím mýdla, dezinfekce a rukavic snižuje incidenci pozdní sepse u nezralých novorozenců: Janota J., Šebková S., Višňovská M., Kudláčková J., Hamplová D., Zach J.
  • Farmakologická léčba u novorozenců po perinatální asfyxii: Pokorná P., Černá O., Vobruba V., Posch L., Šíma M., Slanař O., Klement P., Lorenčík D., Srsnký P., Hřídel J., Hřídelová L., Tibboel D.
  • Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech: Procházková M., Petráčková I., Zach J., Burianová I., Borský J., Černý M., Hacklová R., Tvrdek M., Janota J.
  • Význam screeningu pro diagnostiku těžkých sluchových vad: Šálková Z., Humlíčková I.
  • Echokardioskríning u novorodencov – zbytočnosť?: Šoltýsová B., Antalíková A., Beniaková L., Slezáková V., Suchá K.

10:45 – 11:15           Přestávka - občerstvení

 

11:15 – 12:45           2. přednáškový blok: Fyziologický novorozenec
                                  
Předsedající: Poláčková Renata, Janec Petr

 • Blechová Zuzana: Možnosti a význam ochrany novorozenců před černým kašlem (10 minut)
 • Miletín Jan: Screening vrozených srdečních vad metodou pulzní oxymetrie (20 minut)
 • Adam Tomáš: Současné problémy novorozeneckého screeningu v ČR (20 minut)
 • Srnský Pavel: Zajištění transportu novorozence k následné specializované péči (20 minut)
 • Cabrnochová Hana: Nová doporučení pro očkování proti rotavirovým nákazám (10 minut)
 • Diskuze (10 minut)

12:45 – 13:00           Závěr kongresu

 • Straňák Zbyněk: Závěrečné slovo

13:00                         Výdej osvědčení (od 10:00)

 

 

Oficiální jazyk:

čeština, angličtina, slovenština